צור קשרניווט אלינו

ניסן.jpg

חדש ניסן

>>  שבת צו – שבת הגדול

      יום ו'           23.03.2018 בשעה 17:30            סיום קורס בני ובנות מצוה

      יום ו'           23.03.2018 בשעה 18:00           קבלת שבת

      יום שבת     24.03.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

>>  חג שביעי של פסח

      יום ה          05.04.2018 בשעה 18:00            קבלת החג

>>  שבת שמיני

      יום ו'           06.04.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     07.04.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

>>  שבת תזריע/מצורע

      יום ו'           13.04.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

אייר.jpg

חודש אייר

>>  שבת אחרי מות/קדושים – שבת תקומה

      יום ו'           20.04.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     21.04.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

>>  שבת אמור

      יום ו'           27.04.2018 בשעה 17:00            פתיחת קורס בני ובנות מצוה

      יום ו'           27.04.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     28.04.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

>>  שבת בהר סיני

      יום ו'           04.05.2018 בשעה 17:00            קורס בני ובנות מצוה

      יום ו'           04.05.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     05.05.2018 בשעה 12:30            מנחה וטקס בר מצוה

>>  שבת בחוקתי

      יום ו' 11.05.2018 בשעה 17:00            קורס בני ובנות מצוה

      יום ו' 11.05.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     12.05.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

סיון.jpg

חודש סיון

>>  שבת במדבר

      יום ו'           18.05.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

>>  חג השבועות

      מוצ"ש       19.05.2018 בשעה 20:00            קבלת החג

      מוצ"ש      19.05.2018 בשעה 22:00            תחקון ליל שבועוצ

>>  שבת נשא

      יום ו'           25.05.2018 בשעה 17:00            קורס בני ובנות מצוה

      יום ו'           25.05.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

>>  שחרית וטקס הנחת תפילין

      יום ב'         28.05.2018 בשעה 07:30            קורס בני ובנות מצוה

>>  שבת בהעלותך

      יום ו'           01.06.2018                                    ווידת התנועה

      יום ו'           02.06.2018                                    ווידת התנועה

>>  שבת שלך לך

      יום ו'           08.06.2018 בשעה 17:00            קורס בני ובנות מצוה

      יום ו'           08.06.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     09.06.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

תמוז.jpg

חודש תמוז

>>  שבת קורח

      יום ו'           15.06.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     16.06.2018 בשעה 17:00            קורס בני ובנות מצוה

>>  שבת הוקת

      יום ו'           22.06.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     23.06.2018 בשעה 09:30            שבת בטבע

>>  שבת בלק

      יום ו'           29.06.2018 בשעה 17:00            קורס בני ובנות מצוה

      יום ו'           29.06.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

>>  שבת פינחס

      יום ו'           06.07.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת עירונית

אב.jpg

חודש אב

>>  שבת דברים – שבת חזון

      יום ו'           13.07.2018 בשעה 17:00            סיום קורס בני ובנות מצוה

      יום ו'           13.07.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      יום שבת     14.07.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

>>  צום תישה באב

      מוצ"ש      21.07.2018 בשעה 21:00            קריאת מגילת איכה

>>  שבת ואתחנן – שבת נחמו

      יום ו'           27.07.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

>>  שבת עקב

      יום ו'           03.08.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

אלול.jpg

חודש אלול

>>  שבת ראה – שבת ראש חודש

      יום ו'           10.08.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

>>  שבת שופטים

      יום ו'           17.08.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      ום שבת     18.08.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה

חודש אלול

>>  שבת ראה – שבת ראש חודש

      יום ו'           10.08.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

>>  שבת שופטים

      יום ו'           17.08.2018 בשעה 18:00            קבלת שבת

      ום שבת     18.08.2018 בשעה 09:30            שחרית וטקס בר מצוה


אם חשוב לכם לשמור על:

מסורת ישראל
יהדות של בחירה
רגע של שלווה
שוויוניות בבית ובחברה
ערכים של סובלנות וקבלה
זהות יהודית־ישראלית

קהילת "ברית עולם"

הקהילה פועלת בקריית אונו מזה שלושה עשורים. כחברים בתנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית) אנו דוגלים ביהדות מודרנית, יצירתית ושוויונית המבקשת לחבר בין ערכי מסורת היהדות לחיים המודרניים במדינת ישראל.

פרטי יצירת קשר

ביניין גרפינקל, חדר 303
מתחם קריית האקדמית אונו
רח' נהר הירדן 2
(מול רח' צה"ל 90)
ת.ד. 608, קריית אונו
054-9921541