צור קשרניווט אלינו

חשוון.jpg

חודש חשוון

>>> שבת לך לך – שבת העלייה ואחדות תפוצות וישראל

   יום ו'          27.10.2017   בשעה 18:00  קבלת שבת

>>> שבת וירא

   יום ו'          03.11.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

>>> שבת חיי שרה

  יום ו'          10.11.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

>>> שבת תולדות

   יום ו'          17.11.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

כסלו.jpg

חודש כסלו

>>> שבת ויצא

   יום ו'          24.11.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    25.11.2017   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

>>> שבת וישלח

   יום ו'          01.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    02.12.2017   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

>>> שבת וישב

   יום ו'          08.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    09.12.2017   בשעה 09:30  שחרית בטבע

>>> שבת מקץ – שבת חנוכה

  יום ו'          15.12.2017   בשעה 16:30  סגנת ילדים

  יום ו'          15.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת   הדלקת נר רביעי של חנוכה

טבת.jpg

חודש טבת

>>> שבת ויגש

   יום ו'          22.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    23.12.2017   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

>>> שבת ויחי

   יום ו'          29.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    30.12.2017   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

>>> שבת שמות

   יום ו'          05.01.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    06.01.2018   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

  יום שבת    06.01.2018   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

>>> שבת ויאירא

   יום ו'          12.01.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

  יום שבת    13.01.2018   בשעה 15:30  מנחה וטקס בת מצוה

שבת.jpg

חודש שבט

>>> שבת בוא

  יום ו'          19.01.2018   בשעה 16:30  סגנת ילדים

>>> שבת בשלח

  יום ו'          26.01.2018   בשעה 16:30  סגנת ילדים

>>> שבת יתרו

   יום ו'          02.02.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת   ברוח ט"ו בשבת

 >>> שבת ויאירא

   יום ו'          12.01.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

  יום שבת    13.01.2018   בשעה 15:30  מנחה וטקס בת מצוה


אם חשוב לכם לשמור על:

מסורת ישראל
יהדות של בחירה
רגע של שלווה
שוויוניות בבית ובחברה
ערכים של סובלנות וקבלה
זהות יהודית־ישראלית

קהילת "ברית עולם"

הקהילה פועלת בקריית אונו מזה שלושה עשורים. כחברים בתנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית) אנו דוגלים ביהדות מודרנית, יצירתית ושוויונית המבקשת לחבר בין ערכי מסורת היהדות לחיים המודרניים במדינת ישראל.

פרטי יצירת קשר

ביניין גרפינקל, חדר 303
מתחם קריית האקדמית אונו
רח' נהר הירדן 2
(מול רח' צה"ל 90)
ת.ד. 608, קריית אונו
054-9921541