צור קשרניווט אלינו

כסלו.jpg

חודש כסלו

>>> שבת ויצא

   יום ו'          24.11.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    25.11.2017   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

>>> שבת וישלח

   יום ו'          01.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    02.12.2017   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

>>> שבת וישב

   יום ו'          08.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    09.12.2017   בשעה 10:00  שחרית בטבע

>>> שבת מקץ – שבת חנוכה

  יום ו'          15.12.2017   בשעה 16:30  סדנת ילדים

  יום ו'          15.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת   הדלקת נר רביעי של חנוכה

טבת.jpg

חודש טבת

>>> שבת ויגש

   יום ו'          22.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    23.12.2017   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

>>> שבת ויחי

   יום ו'          29.12.2017   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    30.12.2017   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

>>> שבת שמות

   יום ו'          05.01.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    06.01.2018   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

  יום שבת    06.01.2018   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

>>> שבת וירא

   יום ו'          12.01.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

   יום שבת    13.01.2018   בשעה 15:30  מנחה וטקס בת מצוה

שבת.jpg

חודש שבט

>>> שבת בוא

  יום ו'          19.01.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

>>> שבת בשלח

  יום ו'          26.01.2018   בשעה 17:30 קבלת שבת

>>> שבת יתרו

   יום ו'          02.02.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת   ברוח ט"ו בשבת

  יום שבת     03.02.2018   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

 >>> שבת משפטים - שבת שקלים

   יום ו'          09.02.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

  יום שבת     10.02.2018   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

אדר.jpg

חודש אדר

>>> שבת תרומה

  יום ו'          16.02.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת בספרייה העירונית, קרית אונו

>>> שבת תצווה - שבת זכור

  יום ו׳           23.02.2018   בשעה 17:30 קבלת שבת

  יום שבת     24.02.2018   בשעה 12:30  מנחה וטקס בר מצוה

>>> חג פורים

   יום ד'          28.02.2018   בשעה 17:30  סדנת ילדים

                                          בשעה 18:30  קריאת מגילת אסתר

 >>> שבת כי תישא

   יום ו'          02.03.2018   בשעה 17:30  קבלת שבת

>>> שבת ויקהל - שבת פרה

   יום ו׳          09.02.2018   בשעה 17:30 קבלת שבת

   יום שבת    10.02.2018   בשעה 09:30  שחרית וטקס בר מצוה

 


אם חשוב לכם לשמור על:

מסורת ישראל
יהדות של בחירה
רגע של שלווה
שוויוניות בבית ובחברה
ערכים של סובלנות וקבלה
זהות יהודית־ישראלית

קהילת "ברית עולם"

הקהילה פועלת בקריית אונו מזה שלושה עשורים. כחברים בתנועה ליהדות מתקדמת (רפורמית) אנו דוגלים ביהדות מודרנית, יצירתית ושוויונית המבקשת לחבר בין ערכי מסורת היהדות לחיים המודרניים במדינת ישראל.

פרטי יצירת קשר

ביניין גרפינקל, חדר 303
מתחם קריית האקדמית אונו
רח' נהר הירדן 2
(מול רח' צה"ל 90)
ת.ד. 608, קריית אונו
054-9921541